Inspirationsdag i Göteborg

Okt 25, 2009 Inga kommentarer av

Nu har den första utbildningsdagen av fyra förflutit, då vi i fick träffa elever från 28 olika grundskolor. Det var hektiskt och roligt, med många intressanta diskussioner.

Såhär ser pressreleasen för projektet ut:

”Sju ideella barnrättsorganisationer (BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, UNICEF och World Childhood Foundation) har tillsammans med Barnombudsmannen gått samman om en informationssatsning under hösten för att uppmärksamma att Barnkonventionen fyller 20 år i år.
Tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden kan satsningen ”Barnkonventionen 20 år” arrangera gratis inspirationsdagar för grundskoleelever i årskurserna 6 till 9 och lärare/personal på samma skolor.

Syftet med inspirationsdagarna är att lyfta kännedomen om Barnkonventionen, samt ge både barn och vuxna verktyg för att kunna använda sig av Barnkonventionen i sin vardag och kunna inspirera andra lärare och elever.
Medverkar gör bland annat inspirationsteatergruppen Ad Lib, kända från tv.
Inspirationsdagarna genomförs på fyra orter under oktober och november:
23 oktober, Scandic Crown Hotel, Göteborg
4 november, Folkets Hus, Umeå
9 november, St Gertrudkonferens, Malmö
30 november, Kulturhuset, Stockholm

Program för inspirationsdagarna kommer att finnas på webbplatsen ”levupptillbarnkonventionen.nu” . Där finns också information om andra aktiviteter inom ”Barnkonventionen 20 år”, samt länkar till organisationerna bakom samarbetet samt Barnombudsmannen.”

Verkställandet av inspirationsdagarna görs med andra ord av oss som är med i organisationernas ungdomsgrupper, och en inspirationsdag är uppdelad på sju separata stationer där eleverna får djupare insyn i barnkonventionen. Alla stationer är till för att skapa diskussion med barnen kring deras rättigheter.

Barnkonventionen, Organisationsarbete

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.