Information om trafficking med barn

Maj 23, 2011 Inga kommentarer av

Frågorna om trafficking är många och vi vill försöka samla så många av svaren som möjligt på en och samma plats.

Trafficking – människohandel – kan lättast beskrivas som en modern form av slaveri och UNICEF uppskattar att ungefär 1, 2 miljoner barn är offer för handeln varje år. Inte bara är omfattningen av problemet enorm, men den är dessutom växande. Hundratals barn luras eller tvingas in i handeln eller utnyttjande varje dag, enligt WTO och FN.

I begreppet trafficking ingår rekrytering, transport och förvaring av barn, med våld, hot, bedrägeri eller andra typer av påtryckningar, med syfte att utnyttja dem. Handel med barn förekommer både inom och mellan länder. Tre typer av länder/platser är ofta diskuterade: Ursprungslandet, transitlandet och destinationslandet.

Vi har skapat en sektion där vi samlar tre rapporter inom området trafficking. Rapporterna är på engelska. Rapport 1 skildrar trafficking som företeelse och berättar hur problematiken ser ut. Rapport 2 behandlar frågan om hur stor utsträckningen är samt var och hur den äger rum. Rapport 3 handlar om den viktigaste av frågorna som rör barntrafficking: Hur stoppar vi den?

Läs och ladda ned rapporterna:

1. Trafficking med barn

2. Omfattningen av problemet trafficking med barn

3. Vad som kan göras åt problemet trafficking med barn


Relaterade artiklar:

  1. Justitieministern tar emot signaturer mot trafficking
  2. Utsatta barn ska erbjudas skyddade boenden
Barnsexhandel, Ungas situation i världen

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.