Har Idol gjort våra ungdomar råare?

Nov 14, 2010 Inga kommentarer av

Aftonbladets debattsida den 1 oktober 2010, skriver forskaren och antropologen Katarina Graffman om hur underhållningsprogram riktade till unga, där också unga människor medverkar, har påverkat unga att bli hårdare och råare. Artikeln behandlar också hur övriga nöjesprogram som konsumeras av unga, även använder råa och förnedrande utröstnings- och utfrysningsmetoder. Artikelns slutsats är dock att unga redan påverkas av den råa kultur som råder på de Internetforum som unga ofta vistas på, där man enligt artikelns exempel, i skydd av anonymiteten och det fysiska avståndet allt som oftast vräker ur sig hård kritik till var och varannan, något som gärna följs av en lång rad utropstecken.

1.    Finns det någon skillnad på vad man kan säga till någon på Internet, och i ett möte i verkliga livet? Är det okej att skriva något negativt till någon på Internet även om personen inte vet vem man är, och man aldrig kommer att träffas?

2.    Hur ser ett barns rättigheter ut på Internet?

3.    Finns det några skillnader mellan att få sina rättigheter kränkta på Internet eller i media, i jämförelse med i verkliga livet?

4.    Läs igenom Barnkonventionens artikel nummer 16. Vad innebär olaga angrepp på heder och anseende?
Barnkonventionen i originalversion

Barnkonventionen i lättläst version

5.    Barnkonventionen definierar barn som alla människor under 18 år. Finns det deltagare i underhållningsprogram som utsätts för olaga angrepp på heder och anseende?

6.    Vems ansvar är det att se till att inget barns rättigheter kränks på TV och i cyberrymden? Är det barnen själva, skolan, föräldrar, programledarna på TV, eller kanske Internetleverantörerna? Fundera och diskutera. Förtydliga gärna med exempel.

Ungas situation i Sverige

Lina Carlsson
Barnrättsinformatör för UNICEF
Inga kommentarer på “Har Idol gjort våra ungdomar råare?”

Lämna en kommentar