Frias för polisgrepp på förskolebarn

Okt 05, 2010 Inga kommentarer av

Svenska Dagbladet rapporterar den 4 oktober 2010 om Varbergs Tingsrätts friande dom mot en förskolelärare som åtalats för ofredande av en femårig pojke. Kvinnan nekade till brott men erkände att hon tagit polisgrepp på barnet och hållit hans ansikte mot ett bord. Artikeln redovisar hur Tingsrätten i domen skriver att greppet på femåringen var en ”befogad åtgärd”, men att det kan ifrågasättas hur lämpligt det var att bete sig såsom kvinnan gjorde. Slutligen konstateras att kvinnan inte med avsikt uppträtt hänsynslöst mot femåringen.

Uppgifter
1. Vilka slags skydd finns det i det svenska samhället för alla typer av våld mot barn?

2. Vems ansvar är det att se till att ett barn aldrig far illa? Vad kan man göra om man vet någon som blir utsatt för psykiskt eller fysiskt våld?

3. Artikeln nämner orden ”uppträtt hänsynslöst”, vad innebär egentligen ordet hänsyn? Diskutera i grupp och skriv ner olika exempel på hänsynsfullt uppträdande. Skiljer sig era uppfattningar åt? Har någon mer rätt än någon annan?

4. Läs igenom Barnkonventionen
Barnkonventionen i originalversion
Barnkonventionen i lättläst version

5. Vilka artiklar behandlar våld mot barn? Hur uppfylls de i det svenska samhället?

6. Varför är det så viktigt att samhället skyddar barn mot våld? Använd Barnkonventionens bestämmelser i ditt svar.

Ungas situation i Sverige

Lina Carlsson
Barnrättsinformatör för UNICEF
Inga kommentarer på “Frias för polisgrepp på förskolebarn”

Lämna en kommentar