Första skedet

Jun 14, 2010 Inga kommentarer av

En projektgrupp i Göteborg är på väg att sjösätta en svensk pilotversion av RRSA (Rights Respecting School’s Award). Gruppen består av rektorer, barnpsykolog och kommun, vilket gör att systemet skulle kunna få fäste i flera olika delar av samhället runt skolan.
För snart två år sedan gjorde jag en kort praktik hos UNICEF i Storbritannien då jag fick följa arbetet med RRSA. Sedan dess har jag hoppats på att något med liknande formel ska implementeras i Sverige. Det ska bli intressant att se hur uppslaget utvecklas.

ECPATs ungdomsgrupps arbete för den endagsfestival som ska hållas till sensommaren fortsätter. Vi har kommit ganska långt i förberedelserna och har en tydlig bild av upplägget, även om vi begränsas av att alla partipolitiska arrangemang har företräde till offentliga platser. I vårt fall är det Rålambshovsparken vi har våra blickar på, och med lite god tur blir det där vår musik- och informationsdag äger rum i sinom tid.

Organisationsarbete, UNICEF

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.