Föreläsningar om mänskliga rättigheter

Vi föreläser om mänskliga rättigheter globalt och i Sverige, utifrån FN:s deklaration om dessa

Vår bakgrund är bl. a som informatörer för organisationer så som Amnesty, UNICEF och ECPAT, skribenter inom människorätt, jurister och engagerade inom biståndssektorn. Vi har erfarenhet av publik i alla åldrar och föreläser hos myndigheter, företag, skolor, organisationer, kommuner osv.

”Fantastisk föreläsning – inspirerande, ödmjukt och roligt för alla!”
- Loviselunds Förskolor

”Engagerande och kompetenta föreläsningar om rättighetsfrågor på ett vardagligt och förståeligt sätt. Det märks att föreläsaren tycker att barns rätt är kul och viktigt och förmedlar det. Hon fick oss att tänka till kring alla barns rättigheter.”
- Härryda Kommun

Tidigare uppdragsgivare

Ett urval av de vi har föreläst för är Svenska Institutet, SECO, Riksantikvarieämbetet, Vårdförbundet på Karolinska, Specialpedagogiska skolmyndigheten, olika ambassader, Statens Medieråd, Kultur I Väst, Expo Medica, Värmdö Kommun, Ungdomsstyrelsen, socialtjänstens barn- och ungdomsenhet i Hässelby-Vällingby, Svenska Kyrkan, UNICEF UK, Lerum Kommun, Alma Europa samt många läroverk med barn- eller vuxenutbildningar.Teman på våra föreläsningar och seminarier:

  • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
  • Diskriminering, förtryck och jämställdhet
  • Vikten av utbildning
  • Kvinnors rättigheter
  • Barns rättigheter
  • Krig och människor på flykt
  • Sexhandel, sexturism och trafficking

Föreläsningens upplägg

 

Vi anpassar föreläsningarna efter deltagarnas kunskapsnivå och utbildningens syfte. En klassisk föreläsning varvas med interaktiva övningar och gruppdiskussion för att skapa ett samtal som
kan fortsätta även efter utbildningens slut. Avsikten med föreläsandet är att skapa medvetande och dialog kring människorättsfrågor, lokalt som globalt. Den som förstår mänskliga rättigheter får en bättre grund för sina moraliska resonemang, och lättare att säga ifrån när ens egna eller någon annans rättigheter kränks. Kunskapen är nyckeln till det.