Föreläsningar om kvinnors rättigheter

Johanna föreläser om flickors och kvinnors rättigheter globalt och i Sverige, utifrån FN:s Kvinnokonvention.

”Engagerande och kompetenta föreläsningar om rättighetsfrågor på ett vardagligt och förståeligt sätt. Det märks att föreläsaren tycker att frågorna är kul och viktigt och förmedlar det. Hon fick oss att tänka till kring allas rättigheter.” – Härryda Kommun

Johannas bakgrund är bl. a som informatör för organisationer så som Amnesty, ECPAT och UNICEF, skribent med uppdrag hos bl. a UN Women och engagerade inom rättigheter. Hon har erfarenhet av publik i alla åldrar och föreläser hos bl. a myndigheter, företag, skolor, organisationer och kommuner.

Tidigare uppdragsgivare

Ett urval av de aktörer Johanna tidigare har föreläst för är Svenska Institutet, Riksantikvarieämbetet, SECO, Specialpedagogiska skolmyndigheten, olika ambassader, Statens Medieråd, Kultur I Väst, Expo Medica, Värmdö Kommun, Ungdomsstyrelsen, socialtjänstens barn- och ungdomsenhet i Hässelby-Vällingby, Svenska Kyrkan, UNICEF UK, Lerum Kommun, Alma Europa samt många läroverk med barn- eller vuxenutbildningar.


Teman på föreläsningar och seminarier:

  • Kvinnokonventionen – FN:s konvention om kvinnors rättigheter
  • Diskriminering av mänskliga rättigheter
  • Vikten av utbildning
  • Kvinnors rättigheter – Allas skyldigheter
  • Sexhandel, sexturism och trafficking
  • Våld i hemmet

Föreläsningens upplägg

Föreläsningarna anpassas efter deltagarnas kunskapsnivå och utbildningens syfte. En klassisk föreläsning varvas med interaktiva övningar och gruppdiskussion för att skapa ett samtal som kan fortsätta även efter utbildningens slut. En av många skäl till varför kvinnorättsfrågor är viktiga är för att skapa medvetande och dialog om kvinnorättsfrågor, lokalt som globalt, i hemmet, näringslivet och på den politiska arenan.