Nu kan unga lättare kräva sin rätt i psykiatri, vård och omsorg

Jun 03, 2015 Inga kommentarer

En viktig del av barnets rättigheter är barnets möjlighet att själv kunna kräva dem. Men i Sverige upplever flera barn och ungdomar att den vård eller omsorg de får inte är bra nog. En del av dem lever  exempelvis i tvångspsykiatrisk vård, andra är skrivna på HVB- eller ungdomshem eller LSS*-boende som inte fungerar. Då [...]

Läs mer

Sälj Majblomman i april

Mar 30, 2012 1 kommentar

Föreningen Majblommman arbetar för att bekämpa barnfattigdomen i Sverige på flera nivåer så att alla har möjlighet att hjälpa till med insamlingen till de behövande barnen i Sverige. Från och med den 17e april och i två veckor framåt säljs den populära Majblomman på gator och torg i hela landet. Anmäl din klass, scoutkår eller [...]

Läs mer

Skolverkets utredning av mobbningsbekämpning i skolorna

Feb 12, 2012 Inga kommentarer

Skolverket har gjort den hittills största granskningen i Sveriges historia av de metoder som används i skolan för att förebygga mobbning. De flesta skolor tillämpar en kombination av olika anti-mobbning-organisationers program, vilka Skolverket utvärderat. I Skolverkets slutrapport ‘Utvärdering av metoder mot mobbning’ rapporteras att flera metoder som ingår i de olika organisationernas program har motsatt [...]

Läs mer

Initiativ Black vill göra Sverige bättre

Sep 09, 2011 1 kommentar

220 000 barn lever i fattigdom. I Sverige. Det är ungefär var tionde barn, vilket innebär att det är ungefär tre barn i varje klass som inte har råd att ha några fritidsaktiviteter, som inte kan äta sig mätta varje dag och som alltid är ”sjuka” när det är dags för skolutflykter. Initiativ Black är [...]

Läs mer