Fattigskolan – om barnfattigdom i Sverige

Feb 25, 2013 Inga kommentarer av

Efter en månads debatt om huruvida barnfattigdom existerar, initierad av Uppdrag Granskning, står de svenska barnrättsorganisationerna fortfarande fast vid att barnfattigdom i allra högsta grad finns i Sverige. En av de mest uppmärksammade kampanjerna för att fortsätta beskriva mekanismerna och effekterna av barnfattigdom är Fattigskolan, ett projekt från Rädda Barnen. Här får man se barn presentera sina bästa tips för att dölja de ekonomiska problem familjen har. Några av exemplen är att spara in på medicin, att inte be om julklappar och att inte vara med på gymnastiken.

De krav som Rädda Barnen ställer på Sveriges stat, kommuner och landsting är väldigt konkreta.

Staten bör:
Ta fram en nationell handlingsplan mot barnfattigdom, med fokus på de mest utsatta grupperna
Göra en översyn av den ekonomiska familjepolitiken så att den blir mer träffsäker och fattigdomsreducerande
Justera  upp grundnivån i föräldrapenningen och underhållsstödet
Säkerställa i lag en lägsta nivå för kommunerna för skydd och stöd till barn i utsatta situationer (t.ex. familjecentraler, elevhälsa m.m.)
Göra barnkonsekvensanalyser inför varje beslut

Kommunen bör:
Anpassa kraven efter förhållandena i kommunen. Rädda Barnens kartläggning finns som underlag.
Ta fram en kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom som säkerställer att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status
Barnperspektiv i försörjningsstödet:

Säkerställa att barnet kommer till tals i utredningen
Säkerställa att kostnader för ett barns fritidsaktivteter ingår, t ex medlemsavgift i förening fotbollsskor eller instrumenthyra, och att möjligheter att gå över riksnormen finns vid behov
Säkerställa att kostnader för glasögon ingår i stödet
Säkerställa att kostnader för dator och internetuppkoppling ingår i stödet

Säkerställa en helt kostnadsfri skola, med ett förbud mot uttag av avgifter
Ge minst två timmars lärarledd läxhjälp i veckan för alla elever
Säkerställa att det finns fritidsgårdar i alla områden i kommunen
Inför avgiftsfria fritidsaktiveter samt säkerställ att information om dessa når ut till alla barn och ungdomar i kommunen
Säkerställa meningsfulla och kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar under skolloven
Satsa på förebyggande åtgärder för att säkerställa att inga barn vräks
Erbjuda förskola på obekväm arbetstid
Göra barnkonsekvensanalyser inför varje beslut

Landstinget bör:
Säkerställa gratis sjukvård för alla barn
Säkerställa glasögonbidrag till alla barn som har behov, under hela skoltiden
Subventionera kostnader för medicin till barn
Göra barnkonsekvensanalyser inför varje beslut

Rädda Barnen ger årligen ut rapporter om barnfattigdom, vilka går att ladda ned och läsa här.


Relaterade artiklar:

  1. Initiativ Black vill göra Sverige bättre
  2. Rädda Barnen: En kvarts miljon fattiga barn i Sverige
Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.