Ensamkommande flyktingbarn

Jul 10, 2011 1 kommentar av

År 2010 kom det 2393 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. Ensamkommande betyder att barnet inte har en vårdnadshavare med sig hit. Dessa barn har rätt till samma behandling och rättigheter som alla andra barn i Sverige.

Alla människor som flytt sitt hemland och kommer till Sverige har rätt att söka asyl, både enligt EU-regler och enligt svensk lag. Det finns även internationella överenskommelser som ger rätt till asyl. Alla har rätt att få sin asylansökan prövad. Enligt regeringens regleringsbrev till Migrationsverket ska asylansökan från ensamkommande barn behandlas så snabbt som möjligt.

Alla ensamkommande barn har enligt lag rätt till en god man som ska fungera som förmyndare och vårdnadshavare.

De flesta barn som har flytt sitt land har upplevt otroligt svåra saker och kan vara mycket traumatiserade vilket i sin tur kan leda till psykiska diagnoser. Barnen behöver alltså hjälp och vård. Tyvärr åsidosätts detta emellanåt då barnen skickas vidare enligt reglerna i Dublinförordningen (läs artikeln om Dublinförordningen här).

Principen om barnets bästa, som stadgas i Barnkonventionen finns även med i Utlänningslagens portalparagraf.

Under tiden barnen söker asyl har barnen rätt till boende om de ej har en anhörig i Sverige, sjukvård och skola. Om barnet sedan får uppehållstillstånd kan det antingen få en fosterfamilj eller bo på ungdomshem, om barnet avvisas skickas de dock tillbaka till hemlandet, men detta förutsätter att någon finns där som kan ta hand om barnet.

Läs mer om ensamkommande flyktingbarn på Migrationsverkets hemsida och på Rädda Barnens hemsida.

Barns rättigheter

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.

En kommentar på “Ensamkommande flyktingbarn”

 1. LENNART HENRIKSSON says:

  Hej,
  jag är God Man för ett ensamkommande flyktingbarn.
  Han har troligen brustet korsband och varit hos läkare.
  Han säger att han inte opererar min Huvudman
  förrän han har fått PUT och att han kan god svenska.
  Har läkaren rätt att göra så, ensamkommande barn
  har ( vad jag vet) rätt till samma omsorg och vård som
  alla andra svenska barn har.
  Stämmer inte det?

  Med vänlig hälsning, Lennart Henriksson

Lämna en kommentar