En lag blir till

Sep 04, 2011 Inga kommentarer av

Hur det går till när en ny lag stiftas påverkar ett helt lands invånare. Ändå är det många som inte vet hur processen bakom lagstiftning serut.

Förarbetet kan tyckas komplicerat, men är också grundligt.

Det är Sveriges riksdag som fattar beslut om nya lagar och lagändringar. De tar emot förslag på vilka de lagarna och förändringarna ska bli.

Regeringen ligger bakom huvuddelen av lagförslagen, men även riksdagsledamöter, partier, intresseorganisationer, myndigheter och medborgare kan ta initiativ till nya lagar.

Såhär ser lagstiftningsprocessen ut:

Juridik

Barnsrattigheter.com