En halv miljard kronor avsätts för att skydda utsatta barn

Sep 13, 2011 1 kommentar av

Utredningen om vanvård har intervjuat drygt 900 personer som varit placerade i fosterhem eller på institutioner om vanvård och övergrepp. Det har skrivits mycket i media om barn som utsatts, vilka har varit placerade i HVB- och familjehem. BarnsRättigheter har tidigare skrivit om placering i HVB-hem, den artikeln kan du läsa här.

Regeringen har tagit detta på mycket stort allvar och avsätter nu en halv miljard de kommande tre åren för att stärka barnens skydd inom socialvården.

Regeringen arbetar med förslag som lagts fram i betänkandet.

1. Varje barn som placeras ska få en egen socialsekreterare som ska besöka barnet regelbundet och prata enskilt med barnet vid dessa besök. Socialsekreteraren får ett uttalat ansvar att följa vården och hålla kontakt med barnet. Barnets skolgång och hälsa ska uppmärksammas särskilt.

2. Familjehemmen ska få bättre stöd. I Barnskyddsutredningen finns förslag om att det ska skrivas avtal mellan socialtjänsten och familjehemmet. Syftet är att uppdraget till familjehemmet blir tydligt och att det också klart framgår vad socialtjänsten ska ansvara för under placeringen.

3. Socialnämnden är skyldig att ha rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera missförhållanden i den egna verksamheten. Stödet till kommunerna i detta arbete ska stärkas. Det måste också utvecklas en medvetenhet om att oacceptabla händelser kan inträffa och en beredskap att göra allt för att undvika att så sker.

4. Ett nationellt program för ökad säkerhet i samhällsvården tas fram. Det behövs en struktur för hur socialtjänsten ska kunna få lättillgänglig information om brister och kvalitet i ett tänkt familjehem eller institution, bland annat utifrån tillsynsrapporter. Metoder behöver utvecklas för risk- och händelseanalyser.

5. Vi vet att det i ett antal kommuner förekommer missförhållanden i vården, flertalet kända fall finns i familjehem. Regeringen avser därför även att se över möjligheterna för Socialstyrelsen att stärka uppföljningen av den sociala barn- och ungdomsvården på nationell nivå.

Läs Barn- och äldreministerns debattinlägg i DN här.

Mer om Barnskyddsutredningen kan du läsa här. Du kan även ladda ner Barnskyddsutredningen genom vår sida Rapporter och Rekommendationer.

Ungas situation i Sverige, Vård

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.

En kommentar på “En halv miljard kronor avsätts för att skydda utsatta barn”

  1. eva fostermamman says:

    läs gärna vad jag skriver i samma ämne i min blogg http://fostermamman.blogspot.com/ du får gärna höra av dig til mig

Lämna en kommentar