En grupp som gror

Mar 08, 2010 Inga kommentarer av

De senaste veckorna har 10 medlemmar anslutit sig till ECPATs ungdomsgrupp vilket inte bara ger oss större bredd kompetensmässigt, men också ger oss anledning att organisera oss tydligare. Med inledning av 2010 väntar nya uppdrag och åtaganden, efter att vi under 2009 framför allt har fokuserat på barnkonventionens rikstäckande tjugoårsfirande och att göra metodboken ”Dare to be Aware” i samarbete med ECPAT Österrike.

Vårt senaste projekt är den endagsfestival som ska användas för att rikta ljus mot problemet – och än mer, förhindrandet av – barnsexhandel. Nu rekryterar vi inte mer på ett tag, utan istället riktar vi in oss på att strukturera inom gruppen och axla de ansvar vi har försökt ta.

Jag njuter av diskussionerna som går höga och låga över mötesbordet:
Kan man använda frustration som drivkraft, eller är det i huvudsak ett hinder? Hur väjer man för att framstå som självutnämnt rekorderlig, präktig rentav, när man pratar rättigheter? Vad gör man av den vanmakt man känner när det inte finns en mänsklig part att anklaga, som vid en naturkatastrof? Vad gör faktiskt skillnad och varför? Hur sållar man i det mörka nyhetsflödet för att hålla sig uppdaterad utan att drabbas av hopplöshet?

Vi enas inte alltid – och jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt – men vad vi kan hålla med varandra om är att det finns ett egenvärde i att bidra: Man kan vrida och vända på siffror och formler kring vad som har vilken effekt till dess att solen slocknar, men det förändrar inte att hjälpen från första början behövs. Och att anstränga sig för att vara delaktig i den hjälpen, även om ens inverkan är marginell, har ett värde som är tillräckligt i sig självt.

UNICEF Sverige rekryterar nu fler barnrättsinformatörer inför de utbildningsdagar som ska hållas 20-21 mars. Den som är lockad av att ansöka till utbildningen kan läsa mer här.

ECPAT, Organisationsarbete

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.