Det värsta

Aug 07, 2011 Inga kommentarer av

Sitter och läser om sexuella övergrepp mot barn i Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) tidskrift. Artikeln gör mig mycket obehaglig till mods, även om den är väldigt intressant. Artikeln avslutas med synpunkter från förövare om hur man kan förebygga sexuella övergrepp mot barn.

Jag vill förmedla dessa exempel till alla:

  • Föräldrar bör vara särskilt misstänksamma mot utomstående personer som visar översvallande kärlek och ömhet mot deras barn.
  • Föräldrar bör vara medvetna om att övergrepp kan börja smygande och på ett utstuderat sätt, varför barn bör uppmanas att genast uppmärksamma omgivningen om en vuxen är närgången.
  • Föräldrar bör vara medvetna om att det finns människor, till och med familjemedlemmar, som vill locka deras barn till sexuella handlingar.
  • Föräldrar bör tala om för sina barn att de aldrig ska ha hemligheter för föräldrarna när det gäller hur andra vuxna beter sig mot dem. Föräldrarna måste göra klart att barnet aldrig bär skulden till om någon vuxen förgriper sig på det.
  • Föräldrar bör vara medvetna om att barn oftast ser upp till vuxna och är vana att lyda dem. Barn bör uppfostras till att inte lita på allt som vuxna säger.
  • Föräldrar bör göra sina barn medvetna om att de har vissa grundläggande rättigheter. Om de till exempel tycker att samvaron med en viss person är obehaglig, så har de all rätt att undvika den personen.
  • Föräldrar bör vara observanta på om barn uppvisar plötsliga beteendeförändringar, till exempel blir skygga, inåtvända eller deprimerade.

(Citerat från: Sexuella övergrepp mot barn. Ovanliga brott som väcker starka känslor skriven av Margareta Edling.)

Okategoriserade

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.
Inga kommentarer på “Det värsta”

Lämna en kommentar