BRIS: Genomför nolltolerans!

Sep 06, 2011 Inga kommentarer av

Var fjärde barn till 3 000 tillfrågade föräldrar har utsatts för fysiskt våld i skolan. Offren blir dessutom allt yngre. Det rapporterar TV4 som gjort en undersökning via sina lokala redaktioner. Mörkertalen kring mobbning bör heller inte underskattas.

BRIS (Barnens Rätt I Samhället) förvånas inte över att vart fjärde barn utsätts för fysiskt våld i skolan. Det är en utveckling som BRIS har uppmärksammat länge, säger Göran Harnesk, organisationens generalsekreterare.

– Mobbning tillhör ett av de vanligaste skälen till att barn kontaktar BRIS, fortsätter Harnesk, och i deras berättelser till oss ser vi alla typer av kränkningar, från allvarlig misshandel med tillhyggen och regelrätta våldtäkter till verbala kränkningar. Vi har länge uppmärksammat de mycket allvarliga konsekvenser som mobbning medför, som dålig självkänsla, sömnsvårigheter, depressioner och självmordstankar. Det är dags att ta mobbningen och dess konsekvenser på allvar. Trots handlingsplaner, stark lagstiftning och en mängd anti-mobbningsprogram i skolorna, finns det enbart en anti-mobbningsmetod i Sverige som utvärderats vetenskapligt.

– Regeringen måste ta ansvar för att det ska finnas evidensbaserade anti-mobbningsmetoder ute i skolorna och all personal i skolan måste ta ansvar för att arbeta mot mobbning. Att få verktyg för att arbeta förebyggande mot mobbning ska vara obligatoriskt i lärarutbildningen och mobbade ska få det stöd och den vård som de har rätt till, avslutar Göran Harnesk.

Mer information om BRIS finns på www.bris.se


Relaterade artiklar:

  1. BRIS: Nationellt Barnfridscentrum bättre än Socialstyrelsens förslag
Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.