Barns rätt till sina kroppar

Sep 10, 2011 Inga kommentarer av

”Nästan hälften av alla som utsätts för sexuellt våld i Nicaragua är under 14 år.” Så lyder den första texten i filmen om Edgar som gjorts av projektet ”Rätten till min kropp”. Projektet är en serie filmer som handlar om nicaraguaner som på olika sätt kämpar för rätten till sina kroppar. Filmen är beundransvärd och fler kommer.

I artikel 34 i Barnkonventionen stadgas att barn ska skyddas mot alla typer av sexuellt utnyttjande och övergrepp.

Här är första filmen av ”Rätten till min kropp”, mer om projektet hittar du på deras hemsida.

Barnkonventionen, Ungas situation i världen

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.
Inga kommentarer på “Barns rätt till sina kroppar”

Lämna en kommentar