Barnrättsnyheter

 • Tue, 07 Jul 2020 11:17:14 +0000: Stärkt barn­rätts­pers­pektiv ett måste inom Fram­tidens social­tjänst - UNICEF Sveriges blogg
  Den 6 april 2017 beslutade regeringen att en särskild utredare, Margareta Winberg, skulle göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. UNICEFs huvudbudskap till utredningen är att maktförhållandet mellan föräldrar och barn måste jämnas ut och att barn ska ses som rättighetsbärare med egna rättigheter.  Vi har lyft att vi anser att barn […]
 • Wed, 01 Jul 2020 07:32:26 +0000: Barns och ungas delaktig­het betonas i pro­posi­tion om Agenda 2030 - UNICEF Sveriges blogg
  När regeringen sommaren 2018 lade fram sin handlings­plan för genom­förandet av Agenda 2030 hade riks­dagen ingen upp­gift att följa upp rege­ringens arbete, men genom propositionen ber nu alltså rege­ringen riks­dagen att göra just detta.  Sverige ska bedriva en sam­stämmig politik nationellt och inter­nationellt, och Agenda 2030 ersätter nu politiken för global utveck­ling (PGU). Det över­gripande […]
 • Fri, 26 Jun 2020 09:10:45 +0000: Jemen: Vartannat barn under 5 år kan vara under­närt vid årets slut - UNICEF Sveriges blogg
  Rapporten Yemen five years on: Children, conflict and COVID-19 visar hur coronakrisen kan få förödande konsekvenser för barnen, som efter fem år av konflikt redan lever under omänskliga förhållanden: Antalet barn som lider av undernäring kan öka med 20 procent innan året är slut. Det skulle innebära att nästan vartannat barn under fem år kommer […]
 • Wed, 24 Jun 2020 09:12:41 +0000: Kids Hack the Crisis Global - UNICEF Sveriges blogg
  Barns och ungas idéer och kompetens behövs för att skapa den värld vi vill leva i – både idag och i framtiden. Det är därför hög tid att på allvar göra dem delaktiga i de utmaningar som påverkar deras liv. Genom det digitala hackathonet ”Kids Hack the Crisis Global” får barn och unga världen över […]
 • Tue, 23 Jun 2020 14:35:43 +0000: Åtta av tio barn i Jemen behöver akut hjälp - UNICEF Sveriges blogg
  Efter fem år av konflikt, brist på mat, rent vatten och sjukvård har coronaviruset slagit till mot Jemen och förvärrat en redan förtvivlad situation: Hittills har omkring 1 000 fall av covid-19 bekräftats, en siffra som stiger dagligen. Över två miljoner barn under fem år är akut undernärda. 1,7 miljoner barn har tvingats på flykt […]

Ämnen

Föreläsningar om rättigheter