Barnrättsnyheter

 • Wed, 16 Sep 2020 04:02:00 +0000: Gängen lyckas där sam­hället sviker - UNICEF Sveriges blogg
  Det är hög tid att konkreta och riktade insatser sätts in för att vända den utveckling vi ser. Alla barn som växer upp i Sverige ska kunna ha en tro på fram­tiden, till­gång till utbild­ning av god kvalitet, en menings­full fritid och förut­sätt­ningar att vara del­aktiga och bli lyss­nade på. För de barn som hamnat […]
 • Mon, 14 Sep 2020 14:18:20 +0000: Barns rättig­heter måste prio­riteras efter branden i Moria - UNICEF Sveriges blogg
  De barn och familjer som drabbats av branden i flyktinglägret Moria är i akut behov av skydd och stöd. Barn sover utomhus på marken och har förlorat allt. Nu är det långsiktiga lösningar som behövs.  Under flera år före branden har förhållandena i lägret varit en källa till oro. Lägret har varit hem till mer […]
 • Wed, 09 Sep 2020 15:57:38 +0000: 4 000 barn i behov av hjälp efter branden i Moria - UNICEF Sveriges blogg
  Tusentals asylsökande på den grekiska ön Lesbos flydde för sina liv när en enorm brand spreds i det överfulla flyktinglägret Moria i natt. UNICEF finns på plats, redo att hjälpa de över 4 000 barn som är i behov av akut hjälp – särskilt de 407 ensamkommande barnen. Vår högsta prioritet är att säkerställa omedelbart […]
 • Wed, 09 Sep 2020 00:00:00 +0000: Covid-19 hotar år­tion­den av fram­steg i kampen mot barna­dödlig­het - UNICEF Sveriges blogg
  År 1990 dog 12,5 miljoner barn innan de nådde sin fem­årsdag. En ny rapport från UNICEF, WHO, UNDESA (FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor) och Världsbanken visar att den siffran år 2019 sjunkit till 5,2 miljoner, tack vare stora fram­steg inom arbetet för att bekämpa barna­dödlig­heten.  Men under­sökningar från UNICEF och WHO visar att […]
 • Tue, 08 Sep 2020 09:43:27 +0000: U-Report hjälper barn under pandemin - UNICEF Sveriges blogg
  U-Report är ett digitalt verktyg som lanserades redan 2011. Med hjälp av tjänsten som kan användas via exempel­vis sms, Facebook eller Whatsapp, kan barn och ung­domar göra sina röster hörda. Här kan de till exempel rappor­tera om vad som händer i deras sam­hällen och om saker som oroar dem. Informa­tionen gör det lättare för UNICEF […]

Ämnen

Föreläsningar om rättigheter