Barnkonventionen 20 år

Feb 22, 2009 Inga kommentarer av

I år firar FN:s konvention om barnets rättigheter 20 år. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och är idag formellt bekräftad av nästan alla världens stater.

Dess fyra grundpelare är att alla barn har samma rättigheter, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut, att alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

Flera av oss som volontärarbetar för UNICEF och/eller ECPAT är med i uppstartsgruppen för det firande som ligger i vardande. Förutom de praktiska åtaganden som hör dit ger det oss också en grund åt debatter. För det kan inte bara bli blåsorkestrar och konfetti av det hela, när tjugo år har passerat och sju av tio svenska elever fortfarande inte känner till barnkonventionen. När över sjuttio miljoner unga inte får gå i skolan överhuvudtaget, när trafficking och barnsexhandel blir allt svårare att blunda för, när barnsoldater tränas upp i skrivande stund och det finns över hundra miljoner gatubarn.

Det är förrädiskt lätt att säga att ovanstående tragedier enbart kan lösas genom politiska beslut på hög nivå, och att man som privatperson är maktlös och därmed ansvarslös. Men vi är varkendera.  Att lämna politiken därhän och lägga bördan på hjälporganisationer, mediasvadan, Hollywood eller finansvärlden är inte heller särskilt användbart.

För att göra det så simpelt för sig själv som möjligt kan man använda den evigt klassiska frågeställningen: Vad hade vi tolererat å våra egna barns vägnar? Hade vi tillåtit att de sov en natt på stans gator eller förvägrats en dag av skolgång? Hade vi beklagande ryckt på axlarna om någon tog upp plånboken och ledde bort dem ur vår åsyn?

Nu när barnkonventionen fyller år, låt oss fira saker som daghem, barnombudsmän, subventionerad vård för minderåriga och juridik som inkluderar barnperspektivet. Låt oss fira att det ska mycket till för att förneka en svensk flicka eller pojke rätten till studiematerial, tak över huvudet eller mättnad. Men låt också tjugoårsjubileet blir ett vägskäl där makthavare, media och civila tar tveklös ställning till ifall vi vill ha kvar de skändningar av barns rättigheter som pågår dygnet runt om ytterligare tjugo år. Och om svaret är nej – var börjar vi med det riktiga, effektiva, radikala, ögonblickliga arbetet?

Barnkonventionen, Barns rättigheter, Mänskliga rättigheter, Organisationsarbete

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.