Kontroll saknas på barnahus

Dec 16, 2011 Inga kommentarer av
Ett barnahus ska erbjuda ett första krisstöd för barn, enligt de nationella riktlinjer som sattes upp 2009 av Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen. Ändå saknas ett sådant stöd på flera av de 25 barnahus som finns i Sverige idag, enligt en kartläggning gjord av SvD.
Nu oroas Rädda Barnen över att barnahusbegreppet ska urvattnats, när befintliga riktlinjer inte följs.

I riktlinjerna står det: ”De parter som samverkar kring barn och unga som misstänks vara utsatta för brott ska ha kunskap om hur barn och unga i kris bör bemötas. (…) Med krisstöd avses att i samtalsform hjälpa ett barn eller en vårdnadshavare att förstå vad barnet kan ha utsatts för, ge information om vanliga reaktioner vid kriser och svara på praktiska frågor om vad som kommer hända i nästa steg. I krisstöd ingår även att göra en bedömning av barnet och eventuella syskons behov av ytterligare stöd och behandling.

Tanken med barnahus är att barnet ska utredas i barnanpassade lokaler. De utredningar som gjorts i Sverige har hittills gett tecken på att barnahus har varit bra för barnen.

Men det är stora skillnader på vad som ingår i husen. Det visade barnahusutredningen som tillsattes av regeringen och presenterades i slutet av förra året. Av de 22 barnahus som då fanns erbjöd bara 13 krisstöd. Ett år senare saknas det fortfarande på åtta hus, visar SvD:s kartläggning.

Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.