Barn vräks trots alliansregeringens mål från 2007

Dec 23, 2011 2 kommentarer av

Under 2007 satte alliansregeringen upp mål som skulle förhindra att barn vräks. Trots detta fortsätter vräkningarna av unga som tidigare. Nu skriver Maria Larssons egen utredningsgrupp att deras slutsats är att den nuvarande lagstiftningen inte ger något specifikt skydd mot barnvräkningar. ”Om regeringen och barn- och äldreminister Maria Larsson menar allvar med nollvisionen krävs hårdare tag och inte minst att barnrätts­perspektivet förstärks i socialtjänstlagen”, skriver de i en debattartikel i DN.

Inte bara har vräkningarna av barn inte upphört, men enligt Kronofogdens statistik har barnvräkningarna inte ens minskat.

Det här är förslagen från utredningsgruppen:

• Barnvräkningar bör definieras tydligare och kronofogdens statistikföring bör revideras.

• En vräkningsbestämmelse bör införas i socialtjänstlagen där det framgår att socialtjänsten har skyldighet att arbeta förebyggande med beaktande av hyreslagens skyddsregler.

• Barnrättsperspektivet i socialtjänstlagen bör förstärkas och vid beslut som rör barns mest grundläggande behov av bland annat bostad föreslås barnets bästa vara avgörande.

• Tolkningen av socialtjänstlagens biståndsbestämmelser behöver tydliggöras vad gäller bedömningen av aktuellt behov i förhållande till den ekonomiska situationen när skulden uppstod.

• Hyresvärdarna bör vara skyldiga att informera socialnämnden vid alla uppsägningar, inte bara vid enstaka hyresskulder och störningar i vissa fall.

• Socialtjänstens insatser bör ges rättslig betydelse vid prövningar av uppsägningar i hyresnämnden.

• Socialtjänstens metoder bör utvecklas. Kunskap inom skuld- och budgetrådgivningen bör integreras i arbetet med ekonomiskt bistånd.

Läs hela debattartikeln från Maria Larsson utredningsgrupp här!


UPPDATERING 27 DEC

Maria Larsson svarar här på kritiken, med att bl a säga att utredningsgruppens förslag ”tyvärr är behäftade med brister”. De läsare som har kommenterat artikeln ifrågasätter dock att hon inte förklarar vilka brister det skulle handla om.


Relaterade artiklar:

  1. Fler barn hemlösa i Sverige
Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

2 kommentarer på “Barn vräks trots alliansregeringens mål från 2007”

  1. Barn fortsätter att vräkas i Sverige | Barns rättigheter och barnkonventionen says:

    [...] ett år sedan skrev vi om barn som vräks i Sverige, trots barn- och äldreministerns löfte 2007 om att inga barn ska drabbas av det. Under åren som [...]

  2. Barn i hemlöshet |   says:

    [...] Barnkonventionen gäller i Sverige, lika mycket som i övriga världen. I den berättar artikel 26 och 27 om barnets rätt till trygghet,vilket inkluderar rätten till ett hem. Category: Debatt [...]