Barn ställer frågor till ministrar och beslutsfattare

Nov 15, 2012 Inga kommentarer av

Nu på tisdagen den 20 november kommer 50 barn ställa de frågor som de själva tycker är viktigast, till beslutsfattare och ministrar i Kulturhuset i Stockholm. Senare kommer en rapport med barns röster att lämnas in till FNs barnrättskommitté.

Barnen är mellan 9-17 år och kommer från olika organisationer runtom i Sverige; Familjehemmens Centralorganisation, Barns rätt till lek, Scouterna, Unicef, Rädda Barnen, Frälsningsarmen, Stadsmissionen, Makalösa Föräldrar, Unga Örnar, HARO, Verdandi och Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer.

Under förmiddagen får barnen diskutera hur det är att vara barn i Sverige idag och vad de tycker borde bli bättre. Tillsammans förbereder de frågor som de sedan ställer till panelen (se paneldeltagare nedan) under eftermiddagen. En rapport som bygger på barns röster om hur Sverige kan bli bättre på att efterleva Barnkonventionen lämnas sedan till FNs barnrättskommitté i Geneve i början av 2013. Denna har sedan länge kritiserat Sverige för att inte låta barn komma tillräckligt mycket till tals i beslut som rör dem. Nätverket för Barnkonventionen verkar för att lyfta barns röster till beslutsfattare, bland annat genom att varje år arrangera denna ministerhearing.

”Detta är en möjlighet för barn att påverka direkt till dem som har makten”, säger Hanna Igelström som är projektledare för ”Barns röster från A till FN” på Nätverket för Barnkonventionen.

I år kommer en panel med sju beslutsfattare och ministrar att ta emot och svara på barnens frågor. De medverkande är:

Maria Larsson, barnminister
Lena Adelsohn Liljeroth, kultur- och idrottsminister
Bertil Östberg, statssekreterare för Jan Björklund, Utbildningsdepartementet
Sara Roxell, Sveriges Kommuner och Landsting, projektledare för den prioriterade satsningen ”Bättre stöd till utsatta barn”
Fredrik Beijer, biträdande rättschef, Migrationsverket
Helene Forssbaeck, Rikspolisstyrelsen, barnrättsfrågor och brott i nära relationer
Staffan Engström, Skolverket

Ungas situation i Sverige

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.