Barn lever i fattigdom – i Sverige

Jun 08, 2011 Inga kommentarer av

En rapport som kom ut i februari i år visar att 220 000 barn i Sverige, alltså 11,5 %, levde i fattigdom år 2008. Rapporten är skriven av Rädda Barnen, och detta är deras åttonde rapport om barnfattigdom.

Samtidigt som många familjer i Sverige får det allt bättre lever många barn under omständigheter där det inte är säkert att de kan få middag varje dag. Barn som växer upp i fattigdom hamnar ofta i utanförskap. De kan aldrig vara med på samma aktiviteter som deras vänner och kanske inte har möjlighet att följa med på klassresa. Forskning visar att dessa barn löper 50% större risk att bli utsatta för mobbing i skolan.

Rapporten visar att det är stor skillnad på barn som kommer från rikare och fattigare kommuner, svensk och utländsk bakgrund och barn som kommer från sammanboende föräldrar och en ensamstående förälder.

Artikel 27 i FN:s Barnkonvention stadgar att alla barn har rätt till en rimlig levnadsstandard utifrån varje lands förhållanden och förutsättningar. Att så många barn i Sverige lever i fattigdom kan alltså vara i strid med barnkonventionen.

Som Lars Carlsson (chef för Rädda Barnens Sverigeprogram) skriver i förordet till rapporten, har Sverige de resurser som behövs för att barn ska slippa diskrimineras på grund av deras familjs ekonomiska situation.

Läs mer och ta del av rapporten här och läs mer om barnfattigdom här.

Läs även Kamratpostens artikel från KP 8/2010 av Johanna Lundholm om fattiga barn i Sverige här.


Relaterade artiklar:

  1. Rädda Barnen: En kvarts miljon fattiga barn i Sverige
  2. Initiativ Black vill göra Sverige bättre
Barnkonventionen, Barns rättigheter, Ungas situation i Sverige

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.
Inga kommentarer på “Barn lever i fattigdom – i Sverige”

Lämna en kommentar