Barn i kidnappning

Okt 19, 2010 Inga kommentarer av

Den sextonde oktober rapporterar Sydsvenskan om hur en pojke på två år kidnappats och knivhotats under ett gisslandrama i Malmö. En 58-årig man hade beväpnat sig med två knivar, och använde pojken som gisslan i Tullverkets entré i centrala Malmö. Efter två timmars förhandlingar lyckades polisen slutligen få ut pojken, som oskadd kunde återvända till sin mamma.

_______________________________________________________________________________________

Diskussionsfrågor

  1. På vilket sätt tror du att mannen i artikeln bryter mot tvåårige pojkens rättigheter? Vems ansvar är det att hindra detta från att ske?
  2. Läs igenom artikelförteckningen i Barnkonventionen och fundera över vilka artiklar som skyddar pojken i artikeln. Diskutera i par eller i grupp.

Barnkonventionen i   lättläst version

Barnkonventionen i originalversion

3. Läs igenom artikel 19 om skydd mot övergrepp. Vilka skyddsåtgärder tror du skulle kunna ha vidtagits för att skydda pojken i artikeln?

4. Hur kan man skydda barn från denna typ av övergrepp? Är det  överhuvudtaget möjligt? Varför/Varför inte? Vems ansvar är det att hitta en lösning?

_______________________________________________________________________________________

Vad säger Barnkonventionen? (ev. internlänk till BK-analys för vuxna)

  • Artikel 19 om Skydd mot övergrepp innehåller strikta rekommendationer för konventionsstaterna att skydda barn mot alla former av psykiska och fysiska övergrepp. Detta skall ske genom lämpliga administrativa, lagstiftnings-, eller sociala åtgärder, men också genom utbildningsåtgärder för att skydda barnet, både när de är i föräldrar vårdnadshavare eller annan persons vård.
  • Artikel 36 om Skydd mot annan typ av utnyttjande driver konventionsstaten att skydda barn mot alla typer av utnyttjande som kan skada barnet i något avseende.

Barns rättigheter

Lina Carlsson
Barnrättsinformatör för UNICEF
Inga kommentarer på “Barn i kidnappning”

Lämna en kommentar