Bamse förklarar asylprocessen

Jun 12, 2011 Inga kommentarer av

Migrationsverket gav i våras ut ett informationsmaterial riktat till asylsökande barn som förklarar asylprocessen. Informationsmaterialet har form av en Bamse-tidning och ges ut på sex olika språk. Tidningen är både en berättelse och samtidigt en  genomgång av hur asylprocessen går till.

Tidningen handlar om Mim och Meles som båda söker asyl i Sverige med sina familjer. Kaninen Mims familj har blivit förföljda i sitt hemland och tvingats till att fly. Därför söker de asyl, och får stanna. Grävlingen Meles familj blev av med sina jobb och hade det svårt i sitt hemland. Därför söker de asyl men det var inte tillräckligt för att få stanna. I tidningen finns dessutom sidor med förklaringar om hur ansökningarna och processen går till, och hur man kan överklaga.

Så enkel som Bamse beskriver asylprocessen är den ju inte i verkligheten men tidningen är menad att ge barn en bild av varför vissa får stanna i Sverige medan andra inte får det.

Sverige har skrivit på FN:s flyktingkonvention, vilken ger alla asylsökanden rätt till individuell prövning. Sverige ska ge asyl till alla som är flyktingar enligt konventionen och till dem som på annat sätt behöver skydd. EU har även gemensamma regler för asyl.

Den lag som reglerar asyl är utlänningslagen (se lagen här) och den säger att vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till barnets bästa, och att alla barn som kan ska ha rätt att yttra sig vid prövningen av asyl. Läs mer om asyl, och asylsökande barns rättigheter här.

De senaste veckorna har en del kritik riktats mot materialet, se bland annat SVT Debatt från den 19 maj.

Läs Migrationsverkets Bamse-tidning här.

Barnkonventionen, Barns rättigheter, Juridik, Mänskliga rättigheter

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.
Inga kommentarer på “Bamse förklarar asylprocessen”

Lämna en kommentar