Texter av skribenten:

Unga stödjer unga

Feb 05, 2016 Inga kommentarer

Det finns viktiga och intressanta projekt för barn och ungdomar som har hamnat i samhällsvård. En del av dem går lite vid sidan av det ordinarie tänkandet. Ett par sådana skildras i tidskriften Alkohol & Narkotikas temanummer, som du kan läsa om här. ”Knas hemma” är knutet till Barnombudsmannen och drivs av en anställd tillsammans [...]

Läs mer

Barn i samhällets vård

Nov 02, 2015 Inga kommentarer

”Alla barn har mänskliga rättigheter. Även de jobbiga.” När barn flyttas från sina föräldrar för att placeras i samhällets vård ställs det – formellt sett – höga krav både på rättssäkerheten och på kvaliteten på den vård de ska få. Här ska nämligen Barnkonventionen genomsyra de beslut som tas. Men detta stämmer mycket dåligt med [...]

Läs mer

Svensk alkoholreklam till barn och unga

Sep 12, 2012 Inga kommentarer

När forskarna vid Göteborgs Universitet skulle studera livsmedelsreklam i TV under de tider då många barn tittar, gjorde de en överraskande upptäckt. Den näst vanligaste produkten i de svenska reklaminslagen visade sig vara alkohol. (Högst på listan låg reklam för snabbmat.) Sverige har internationellt betraktats som en pionjär när det gäller att skydda barn från [...]

Läs mer

Rädda Barnen: En kvarts miljon fattiga barn i Sverige

Mar 21, 2012 Inga kommentarer

Rädda Barnens senaste undersökning av fattigdom bland barn i Sverige visar att de ekonomiska klyftorna ökar dramatiskt mellan olika grupper i samhället. De flesta familjer har fått det bättre, men samtidigt sprider sig fattigdom bland familjer med låg inkomst eller i arbetslöshet. Varje år ger Rädda Barnen ut en rapport om barnfattigdom i Sverige. De två senaste, [...]

Läs mer

Riksdags-nej till handlingsplan

Mar 21, 2012 1 kommentar

Fattigdom bland barn i Sverige debatterades i riksdagen i februari i år, efter att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet var för sig lagt fram förslag bl.a. om en nationell handlingsplan mot barnfattigdomen. FN:s kommitté för barnets rättigheter har upprepade gånger kritiserat den svenska regeringen och rekommenderat Sverige att anta en sådan handlingsplan. Bland annat vänder sig kommittén mot de [...]

Läs mer