Texter av skribenten:

Volontärarbeta i Moldavien

aug 29, 2013 Inga kommentarer

Moldavien är en östeuropeisk republik, geografiskt belagd utanför Europeiska unionens sydöstra gräns. Landet har ett bördigt klimat och jordbruket utgör den viktigaste industrin. Vidare tillhör landet ett av Europas fattigaste, med allvarliga sociala problem som följd. Utöver fattigdom och korruption är människohandel ett mycket påtagligt problem, där barn från svåra sociala förhållanden är särskilt utsatta. […]

Läs mer

Att leva för andra och lära att ge – Connect3e och den karenska sidan av Hua Hin

sep 19, 2011 Inga kommentarer

Konflikten i Burma har kallats världens längst pågående konflikt, och det karenska folket har lidit i över sextio år, sedan konfliktens början 1948. Detta leder onekligen till frågan vad en enskild individ kan göra för att förbättra situationen för en hel folkgrupp. Ruth Harrison är kvinnan bakom organisationen Connect3e, en organisation som genom tre allitererande ledord embrace, educate och empower, vill hjälpa den karenska minoritetsbefolkningen i Burma och Thailand till att skapa en bättre framtid för sig själva.

Läs mer

Vanvård av fosterbarn i Sverige under 1900-talet

sep 13, 2011 2 kommentarer

I dokumentären ”Stulen barndom” från 2005 berättade ett antal vuxna fosterhemsbarn om sina erfarenheter av vanvård inom den sociala barnavården. Detta ledde till en statlig utredning av vanvården i Sverige under 1900-talet. Det visade sig att den svenska sociala barnavården gjort sig skyldig till allvarliga brister i tillsyn och uppföljning, men också till allvarliga fysiska och psykiska övergrepp samt misshandel. Vad säger FN:s barnkonvention om fosterhemsbarns rättigheter? Hur ska de drabbade få upprättelse?

Läs mer

Har Idol gjort våra ungdomar råare?

Nov 14, 2010 Inga kommentarer

På Aftonbladets debattsida den 1 oktober 2010, skriver forskaren och antropologen Katarina Graffman om hur underhållningsprogram riktade till unga, där också unga människor medverkar, har påverkat unga att bli hårdare och råare. Artikeln behandlar också hur övriga nöjesprogram som konsumeras av unga, även använder råa och förnedrande utröstnings- och utfrysningsmetoder. Artikelns slutsats är dock att […]

Läs mer

Barnkonventionen på alla minoritetsspråk

Nov 14, 2010 Inga kommentarer

Våren 2010 fick Barnombudsmannen i uppdrag av Sveriges regering att översätta FN:s Barnkonvention till alla Sveriges officiella minoritetsspråk. Det innebär att Barnkonventionen kommer att finnas tillgänglig även på meänkieli (tornedalsfinska), romani chib, jiddisch och samiska. Barnkonventionen på det femte minoritetsspråket finska finns redan tillgänglig här/tässä. Barnkonventionen omfattar alla barns rättigheter, och det är viktigt att […]

Läs mer

Barn i kidnappning

okt 19, 2010 Inga kommentarer

Den sextonde oktober rapporterar Sydsvenskan om hur en pojke på två år kidnappats och knivhotats under ett gisslandrama i Malmö. En 58-årig man hade beväpnat sig med två knivar, och använde pojken som gisslan i Tullverkets entré i centrala Malmö. Efter två timmars förhandlingar lyckades polisen slutligen få ut pojken, som oskadd kunde återvända till […]

Läs mer

”Min dotter får inte lära sig mitt språk”

okt 17, 2010 Inga kommentarer

På debattsidan den 9 september 2010 uppmärksammar Aftonbladet juristen och forskaren Richard Sahlin från Säffle, som inte har möjlighet att kommunicera med sin dotter. Sahlin är döv, utan möjlighet att läsa på läppar, och då hans dotter inte får tillgång till regelbunden språkundervisning i teckenspråk har far och dotter ingen möjlighet att kommunicera. Detta har lett […]

Läs mer

EU och FN måste stoppa den sexuella tortyren i Kongo

okt 17, 2010 Inga kommentarer

I en debattartikel signerad en grupp överläkare på Stockholms sjukhus, publicerad i Dagens Nyheter den 2 oktober, uppmärksammas det långa och systematiska sexuella våldet mot kvinnor och flickor i Kongo. Enligt artikeln har minst en halv miljon människor blivit utsatta för våldtäkt och sexuell tortyr i Kongo, en siffra som motsvarar alla kvinnor i Stockholm […]

Läs mer

Humanitära insatser i Afghanistan

okt 16, 2010 Inga kommentarer

I många krigs- och konfliktdrabbade områden runt om i världen gör Läkare utan gränser mycket viktiga katastrofinsatser. I en artikel i Dagens Nyheter från 3 oktober 2010 intervjuas en av organisationens företrädare för insatsen i Afghanistan, Michiel Hofman. I denna artikel uppmärksammas problematiken kring vad man noterar som ökade tendenser att sammanbinda militära och humanitära […]

Läs mer

Flickorna är tillbaka i Swatdalens skolor

okt 14, 2010 Inga kommentarer

I Swatdalen i norra Pakistan har många sammandrabbningar och strider skett mellan armén och militanta talibangrupper, rapporterar Dagens Nyheter den 29 oktober 2010. Pakistans regering gick, under våren samma år, med på ett avtal som gav talibanerna rätt att införa sharialagar i området, med följd att flickskolor runt om i landet stängts ner. Artikeln belyser […]

Läs mer