Ett barns rätt att vara feminist

Sep 03, 2011 Inga kommentarer av

Att vara feminist är fortfarande idag inte helt självklart. Det är många unga som är feminister och blir ifrågasatta för det. Enligt artikel 12 i Barnkonventionen har barn åsiktsfrihet, i artikel 13 stadgas yttrandefrihet och i artikel 14 stadgas tankefrihet. Barn har alltså rätt att uttrycka sin egen ståndpunkt, och ska inte behöva bli kränkta av detta. Barn omfattas även av diskrimineringslagens regler och ska skyddas av denna om de blir kränkta för sina åsikter exempelvis i skolan.

SRs Barnen har tillsammans med Mia Blomgren gjort programmet ”På spaning med tre unga feminister”. Lyssna på programmet här.

Barnkonventionen, Barns rättigheter

Clara Hamrén är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt och mänskliga rättigheter, är engagerad i ECPATs frivilliggrupp och i projektet Om Barnkonventionen - av, för och med barn som är ett samarbete mellan BRIS, ECPAT, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, Unicef, World Childhood Foundation och Barnombudsmannen. Hon är också med i ICJs och Juseks projekt Street Law Academy. Hon har tidigare arbetat på Kamratposten och varit koordinatior på Rädda Barnen.
Inga kommentarer på “Ett barns rätt att vara feminist”

Lämna en kommentar