Arkiverat under augusti, 2016

Vart tionde barn har bevittnat våld inom familjen

Aug 05, 2016 Inga kommentarer

I ”Barnkonventionen blir svensk lag” från Statens offentliga utredningar (SOU 2016:19) går det att läsa om att vart tionde barn har bevittnat våld inom familjen och att barn som varit med om det också har en ökad tendens att själva utsättas för fysisk misshandel. Enligt artikel 19 i barnkonventionen är staten skyldig att säkerställa att [...]

Läs mer