Arkiverat under november, 2013

Barnkonsekvensanalys och barnperspektiv

Nov 03, 2013 Inga kommentarer

Oavsett om man arbetar på ett företag, inom en organisation eller på en myndighet så är det bra att känna till värdet av barnkonsekvensanalyser. En konsekvensanalys med fokus på barn är en enkel checklista som man använder sig av för att göra sig säker på att ens beslut inte påverkar ett barn på ett sätt [...]

Läs mer