Arkiverat under februari, 2013

Fattigskolan – om barnfattigdom i Sverige

Feb 25, 2013 Inga kommentarer

Efter en månads debatt om huruvida barnfattigdom existerar, initierad av Uppdrag Granskning, står de svenska barnrättsorganisationerna fortfarande fast vid att barnfattigdom i allra högsta grad finns i Sverige. En av de mest uppmärksammade kampanjerna för att fortsätta beskriva mekanismerna och effekterna av barnfattigdom är Fattigskolan, ett projekt från Rädda Barnen. Här får man se barn [...]

Läs mer

Hinok, 9 år, med familj blir utvisad

Feb 20, 2013 Inga kommentarer

Hinoks föräldrar är från Etiopien och har inte uppehållstillstånd i Sverige. De har blivit utvisade men har ändå valt att stanna i Sverige, vilket innebär att de nu ska tvångsutvisas av polisen. De lever alltså inte som gömda papperslösa, utan lever öppet i Sverige, till och med i en lägenhet som Migrationsverket tillhandahåller. Hela 7500 [...]

Läs mer

Papperslösa barns rätt till skolgång

Feb 11, 2013 Inga kommentarer

Idag är det över 2 000 papperslösa barn som lever utanför de välfärdssystem som Sverige ska erbjuda alla barn som vistas i landet. Det inkluderar att gå i skola, vilket är en av de viktigaste rättigheter som Barnkonventionen utrustar alla världens unga med. I december 2012 skrev Lotta Edholm (FP) och Åsa Jernberg (MP) en [...]

Läs mer