Arkiverat under november, 2012

Regeringen tillsätter utredning om Barnkonventionen som lag

Nov 15, 2012 Inga kommentarer

Flera av Sveriges barnrättsorganisationer arbetar för att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Därför är det nu många som gläds åt att regeringen i år tillsätter den utredning som krävs för att komma vidare med frågan. Detta är ett tillfälle att stärka barnets rättigheter på en rad områden, som till exempel i asylärenden och i vårdnadstvister. [...]

Läs mer

Barn ställer frågor till ministrar och beslutsfattare

Nov 15, 2012 Inga kommentarer

Nu på tisdagen den 20 november kommer 50 barn ställa de frågor som de själva tycker är viktigast, till beslutsfattare och ministrar i Kulturhuset i Stockholm. Senare kommer en rapport med barns röster att lämnas in till FNs barnrättskommitté. Barnen är mellan 9-17 år och kommer från olika organisationer runtom i Sverige; Familjehemmens Centralorganisation, Barns [...]

Läs mer