Arkiverat under juni, 2012

BRIS: Nationellt Barnfridscentrum bättre än Socialstyrelsens förslag

Jun 21, 2012 Inga kommentarer

Den artonde juni presenterade Socialstyrelsen resultatet av den kartläggning som de gjort över vilka verksamheter som har kunskap om våld mot barn samt hur den kunskapen skulle kunna spridas nationellt.  Detta gjordes på uppdrag av regeringen. I kartläggningen ingick att peka ut en instans vilken skulle kunna ta ett nationellt ansvar för kunskapsspridningen kring våld [...]

Läs mer

Kamratposten – svenska barns bästa vän i 120 år

Jun 20, 2012 Inga kommentarer

1892 startade en lärarinna vid namn Stina Quint ”Folkskolans barntidning”. Hon ansåg att barn läste för lite och eftersom många barn inte hade något annat än sina skolböcker fick Stina idén med en barntidning. Från början var tidningen fylld med berättelser och bilder, mer som böcker än artiklar. Från början kom tidningen ut en gång [...]

Läs mer

Socialstyrelsen: Arbetet med våldsutsatta barn behöver förbättras

Jun 18, 2012 1 kommentar

Idag skickar Socialstyrelsen ut ett pressmeddelande som behandlar arbetet med våldsutsatta barn. Det är riktat till regeringen med förslaget att myndigheten själva ska få ansvaret för den nationella samordningen. Varje år tar polisen emot 19 100 anmälningar om barnmisshandel och 3 000 barn vårdas årligen på sjukhus efter övergrepp. För att arbetet med barn som [...]

Läs mer

Offer för människohandel i Finland ökar

Jun 14, 2012 Inga kommentarer

Migrationsverket och mottagningscentret Joutseno rapporterar att antalet människohandelsoffer i Finland ökar i jämn takt. Under 2011 fick över femtio personer hjälp efter att ha fallit offer för människohandel. Det antalet är nästan tio gånger så stort som det var 2006, då stödsystemet först grundades. Den som fattar beslut om vilka som antas i det finska [...]

Läs mer

Maria Larsson bemöter replik från svenskt barnrättsväsende

Jun 04, 2012 Inga kommentarer

Fjorton barnrättsorganisationer gick samman i en debattartikel i Brännpunkt den 27:e maj för att understryka hur viktigt det är att barns rättigheter stärks genom möjligheten att överklaga beslut som rör dem. Detta skulle möjliggöras genom det nya, tredje tilläggsprotokollet till Barnkonventionen, vilket ännu inte signerats av Sverige trots att flera andra länder tagit steget. Nu svarar [...]

Läs mer

Barnens Nobelpris 2012

Jun 01, 2012 Inga kommentarer

I år delades ”The World’s Children’s Prize for the Rights of the Child 2012” ut av drottning Silvia, den 23:e maj på Gripsholms slott. Priset, som också kallas för ”Barnens Nobelpris” går till tre pristagare och är framröstat av barn världen över. Juryn består av barn från 16 länder, vilka är representanter för de många [...]

Läs mer