Arkiverat under februari, 2012

Möjligheten att skriva under tilläggsprotokollet…

Feb 29, 2012 Inga kommentarer

…och stärka barns rättigheter nekades igår av den svenska regeringen. Tilläggsprotokollet, som är det tredje tilläggsprotokollet, ger barn rätt att klaga till FN:s barnrättskommitté när deras rättigheter kränks. Flera barnrättsorganisationer hade hoppats att Sverige skulle skriva under, en steg i rätt riktning mot att göra Barnkonventionen till svensk lag. Alla stater som bryr sig om [...]

Läs mer

Allt fler barn i slum och fattigdom när städer växer

Feb 29, 2012 Inga kommentarer

Den traditionella bilden av fattigdom har tidigare ofta hämtats från en lantlig miljö. En ny rapport från UNICEF visar att det växande antal barn som lever i städernas slumområden hör till de allra mest utsatta och missgynnade.  De är berövade de allra mest grundläggande rättigheterna när det gäller hälsa, utbildning och utveckling. När städerna växer [...]

Läs mer

Barnfattigdomen i Sverige

Feb 17, 2012 1 kommentar

Upprepade gånger har Sverige kritiserats av FN:s barnrättskommitté för sin barnpolitik och 2009 rekommenderades regeringen bl.a. att ta fram en handlingsplan för att bekämpa barnfattigdomen. Idag lever många av Sveriges barn i fattigdom och sedan finanskrisen slog till har antalet ökat. I skolan bidrar dolda avgifter till utanförskap och förhindrar möjligheten till lika lärande. Loven [...]

Läs mer

Tre filmer om barns rättigheter

Feb 14, 2012 Inga kommentarer

Barnombudsmannen erbjuder föräldrar tre filmer på temat barns rättigheter i familjen. De heter ”En egen vilja”, ”Utforskaren av världen” och ”Den behövande människan”. Filmerna är gjorda för att i huvudsak visas i föräldragrupper där möjlighet finns att diskutera innehållet med andra föräldrar, men de är tillgängliga för alla som har barn. Samtliga tre filmer fokuserar [...]

Läs mer

Skolverkets utredning av mobbningsbekämpning i skolorna

Feb 12, 2012 Inga kommentarer

Skolverket har gjort den hittills största granskningen i Sveriges historia av de metoder som används i skolan för att förebygga mobbning. De flesta skolor tillämpar en kombination av olika anti-mobbning-organisationers program, vilka Skolverket utvärderat. I Skolverkets slutrapport ‘Utvärdering av metoder mot mobbning’ rapporteras att flera metoder som ingår i de olika organisationernas program har motsatt [...]

Läs mer

Kommuners utredningar gällande placering av barn i särskolan visar tydliga brister

Feb 05, 2012 Inga kommentarer

Under 2010 och 2011 granskade Skolinspektionen 58 kommuners utredningar gällande placering av barn i särskolan. Skolinspektionen riktade allvarlig kritik mot flertalet kommuner då granskningen visade att det i flera fall handlade om att utredningar saknades helt eller hade tydliga brister. I ett pressmeddelande från december 2011 uppmanar Skolinspektionens generaldirektör Anne- Marie Begler samtliga kommuner att [...]

Läs mer

Standarden ISO 26000

Feb 02, 2012 Inga kommentarer

ISO 26000 är en internationell standard för socialt ansvarstagande, vilken lanserades i november 2010. Den bygger på sju grundläggande principer som tillsammans definierar begreppet socialt ansvarstagande. Med andra ord beskriver ISO 26000 vad företag och organisationer kan göra för att bidra till en hållbar framtid. ISO 26000 kan användas av företag och organisationer i både [...]

Läs mer

Nära svältkatastrof i Niger

Feb 02, 2012 Inga kommentarer

Det har inte regnat i Niger på mycket länge och matpriserna ökar. Miljontals barn hotas av svält. Niger är ett ökenland som gör att det är svårt att odla. Landet är alltså när regnet uteblir i akut behov av hjälp. Niger är dessutom ett av världens fattigaste länder, plats 174 av 179. Och största andelen [...]

Läs mer

Unga offer för människohandel faller genom skyddsnätet

Feb 01, 2012 1 kommentar

Barn som är utsatta för människohandel i de nordiska länderna riskerar att inte få den hjälp de behöver, skriver UNICEF i ny rapport. I den jämförs hur de nordiska länderna arbetar för att hjälpa barn som är offer för människohandel. Dålig kunskap hos migrationsmyndigheter, polis och socialtjänst är ett gemensamt drag hos de undersökta länderna Sverige, Danmark, [...]

Läs mer