Arkiverat under januari, 2012

Nystartade Barnrättsbyrån tar unikt helhetsgrepp

Jan 19, 2012 Inga kommentarer

Till Barnrättsbyrån på Södermalm i Stockholm är unga välkomna för att få hjälp med problem, oavsett om det handlar om att prata av sig eller att få konkret juridisk rådgivning. Målen för verksamheten är dels att bidra till att göra Barnkonventionen till verklighet och dels att vara med under hela vägen av processer som rör [...]

Läs mer

Prioritera upp unga i risk för exploatering i migrationen

Jan 08, 2012 1 kommentar

Här kan du läsa om försvinnandet av barn i svensk migration och risken för att dessa blir offer för trafficking. Man bör öka insatserna för prioritering av ouppmärksammade barn i migrationsärenden som är i riskzon för exploatering. 2007 lade Jan Lundholm (mp) m. fl en motion för detta till riksdagen. Motionen med motivering – 2007/08:Sf241 [...]

Läs mer