Arkiverat under december, 2011

Barn försvinner i migrationen

Dec 30, 2011 1 kommentar

Av 660 barn som registrerats som ”försvunna” i Migrationsverkets system mellan bara januari och juni 2010, var 494 fortfarande försvunna i juni samma år. Ingen vet vad som hänt dem eller andra barn i deras situation, men omständigheter tyder på att många finns kvar i Sverige. De är här försatta i en sårbar situation som [...]

Läs mer

FN:s Generalförsamling fattar ett historiskt beslut

Dec 27, 2011 Inga kommentarer

Trots att Barnkonventionen är den konvention för mänskliga rättigheter som ratificerats av flest stater är det samtidigt den enda rättighetsrelaterade konventionen med statsrapporteringsskyldighet som inte har erbjudit enskilda möjligheten att få klagomål prövade internationellt. För att använda enklare ord: Trots att så många stöder Barnkonventionen kan man inte söka upprättelse internationellt ifall ens rättigheter som [...]

Läs mer

Barn vräks trots alliansregeringens mål från 2007

Dec 23, 2011 2 kommentarer

Under 2007 satte alliansregeringen upp mål som skulle förhindra att barn vräks. Trots detta fortsätter vräkningarna av unga som tidigare. Nu skriver Maria Larssons egen utredningsgrupp att deras slutsats är att den nuvarande lagstiftningen inte ger något specifikt skydd mot barnvräkningar. ”Om regeringen och barn- och äldreminister Maria Larsson menar allvar med nollvisionen krävs hårdare [...]

Läs mer

Kontroll saknas på barnahus

Dec 16, 2011 Inga kommentarer

Ett barnahus ska erbjuda ett första krisstöd för barn, enligt de nationella riktlinjer som sattes upp 2009 av Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen. Ändå saknas ett sådant stöd på flera av de 25 barnahus som finns i Sverige idag, enligt en kartläggning gjord av SvD. Nu oroas Rädda Barnen över att barnahusbegreppet ska urvattnats, när [...]

Läs mer