Arkiverat under oktober, 2011

Se föreläsning om barnfattigdom

Okt 31, 2011 1 kommentar

Enligt Rädda Barnen levde 220 000 barn i fattigdom under 2008 – det är en tiondel av alla barn i Sverige. Barn ska inte diskrimineras på grund av föräldrarnas ekonomiska situation. Rädda Barnens rapport Barns hälsa i Sverige (2004) visar att det finns ett starkt samband mellan barns hälsa och ekonomisk utsatthet. Enligt Rädda Barnen [...]

Läs mer

EU säger ja till blockering av webbsidor innehållandes barnpornografi

Okt 30, 2011 Inga kommentarer

EU-parlamentet har beslutat och skärpa regleringarna för att förhindra barnsexförbrytare. Nästan hela EU-parlamentet ställde sig bakom direktivet som innebär att det inom två år kommer vara samma minimistraff för ett 20-tal barnsexbrott i hela EU. Även grooming ska bli förbjuden i hela EU. Den lagstiftning som finns i Sverige idag är så pass sträng att [...]

Läs mer

Jag gillar inte att man skyller ifrån sig

Okt 24, 2011 Inga kommentarer

Foto: UNICEF/Roger Le Moyne ”Dagispersonal anmälde inte misstänkt barnmisshandel: Vi tänkte anmäla men hann inte”. ”14-årig flicka blev våldtagen på skolan och trakasserades av elever. Skolan: Vi gjorde vad vi kunde” Varje dag far svenska barn illa och vuxna skyller ifrån sig. Varför är det så? Det ska UNICEF ta reda på. Under en månad [...]

Läs mer

Sexualbrott mot barn – vad säger lagen

Okt 19, 2011 Inga kommentarer

I brottsbalken finns många av de brott som är straffbelagda. Det som regleras i brottsbalken kallas för allmän straffrätt. Det finns också specialstraffrätt med en hel mängd lagar som reglerar specifika brott. De brott som ska uppmärksammas här är de sexualbrott som utförs mot barn som regleras i brottsbalken. Dessa brott regleras i brottsbalkens kapitel [...]

Läs mer

Skuldsanering för föräldrar

Okt 17, 2011 Inga kommentarer

Idag fick vi in ett brev från en ensamstående kvinna som trots arbetssökande inte lyckats få tillräckligt med jobb för att försörja sig sedan 2007, vilket mer än något annat drabbar hennes son. Nu har en bankskuld växt sig allt större då hon inte kunnat betala tillbaka tillräckligt mycket för att stoppa förräntningarna. Hennes ansökningar om [...]

Läs mer

PMU:s kampanj ”Barnens rätt – vårt ansvar”

Okt 12, 2011 Inga kommentarer

PMU har årligen en kampanj som kallas ”Barnens rätt – vårt ansvar”. I år visar kampanjen på romers situation i Serbien, där man speciellt valt att spegla den tioåriga flickan Naddja. PMU vill uppmärksamma att även om alla barn är lika mycket värda har de inte samma möjligheter. Skola, lek, trygghet och mycket annat är långt ifrån [...]

Läs mer

FN kritiserar Sverige

Okt 09, 2011 Inga kommentarer

Sverige kritiseras för att inte följa barnkonventionen. Det är bland annat FN:s barnrättskommitté som höjt rösten och nu kräver lagändringar. Ett av barnrättskommitténs förslag är att personer som begått sexuella brott bör förbjudas att arbeta med barn. Den svenska regeringen vill inte lova att den kommer att följa några av uppmaningarna. – Det visar att [...]

Läs mer

Make fair sex real

Okt 07, 2011 Inga kommentarer

Jag vill slå ett slag för organisationen RealStars som arbetar för att motarbeta traffiking! Läs deras blogg här.

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting överlämnar handlingsplan

Okt 06, 2011 Inga kommentarer

I dagarna överlämnar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en handlingsplan till Socialdepartementet för att stärka arbetet med barns rättigheter. Avsikten med handlingsplanen är att främja ungas rätt i landet, genom långsiktiga och strukturerade insatser för metod- respektive kompetensutveckling i kommuner, landsting och regioner. Dokumentet man utgår från är FN:s konvention om barnets rättigheter. Planen är [...]

Läs mer

Vad kan du göra för att hjälpa utsatta barn?

Okt 03, 2011 Inga kommentarer

Du kan hjälpa utsatta barn, och finns det en bättre dag än denna, Internationella Barndagen, att börja med det? Du kan stödja barn i Sverige och i världen. I detta nu pågår förskräckliga naturkatastrofer som barn tar väldigt stor skada av. – På Afrikas horn pågår just nu en svältkatastrof som drabbat miljontals barn. Ett [...]

Läs mer