Arkiverat under november, 2010

Bistånd – bot eller börda?

Nov 14, 2010 Inga kommentarer

Biståndsindustrin, som funnits i cirka femtio år, startade under en tid då många trodde att fattigdomen skulle kunna ha blivit ett minne blott 2010. Frågan om bistånd väcker många starka känslor idag, både från den som tycker att de 31 miljarder kronor som Sveriges regering gett i bistånd i år är för mycket, till den [...]

Läs mer

Har Idol gjort våra ungdomar råare?

Nov 14, 2010 Inga kommentarer

På Aftonbladets debattsida den 1 oktober 2010, skriver forskaren och antropologen Katarina Graffman om hur underhållningsprogram riktade till unga, där också unga människor medverkar, har påverkat unga att bli hårdare och råare. Artikeln behandlar också hur övriga nöjesprogram som konsumeras av unga, även använder råa och förnedrande utröstnings- och utfrysningsmetoder. Artikelns slutsats är dock att [...]

Läs mer

Barnkonventionen på alla minoritetsspråk

Nov 14, 2010 Inga kommentarer

Våren 2010 fick Barnombudsmannen i uppdrag av Sveriges regering att översätta FN:s Barnkonvention till alla Sveriges officiella minoritetsspråk. Det innebär att Barnkonventionen kommer att finnas tillgänglig även på meänkieli (tornedalsfinska), romani chib, jiddisch och samiska. Barnkonventionen på det femte minoritetsspråket finska finns redan tillgänglig här/tässä. Barnkonventionen omfattar alla barns rättigheter, och det är viktigt att [...]

Läs mer

Ungas hopp via Gazamonologerna

Nov 11, 2010 Inga kommentarer

Att ge uttryck för hopp kan vara en hjältemodig bedrift, när vanmakten ligger betydligt närmre till hands att ge uttryck för. Den sjuttonde oktober läste en grupp unga palestinier mellan tretton och tjugofem år upp sina egna texter ut mot havet, från stranden i Gaza. Samtidigt lästes deras, översatta, texter av andra ungdomar på scener [...]

Läs mer

Seminarium om barnsexturism och barns rättigheter

Nov 05, 2010 Inga kommentarer

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till skydd mot sexuell exploatering. Trots det är många hundratusentals barn offer för trafficking för sexuella syften. På måndagen den 8:e november 18.00 hålls ett öppet och kostnadsfritt seminarium om barns rättigheter och barnsexhandel på ABF-huset i Stockholm. Där kommer det att diskuteras dels hur verkligheten kring barnsexhandel faktiskt [...]

Läs mer