Arkiverat under juni, 2010

Första skedet

Jun 14, 2010 Inga kommentarer

En projektgrupp i Göteborg är på väg att sjösätta en svensk pilotversion av RRSA (Rights Respecting School’s Award). Gruppen består av rektorer, barnpsykolog och kommun, vilket gör att systemet skulle kunna få fäste i flera olika delar av samhället runt skolan. För snart två år sedan gjorde jag en kort praktik hos UNICEF i Storbritannien [...]

Läs mer