Arkiverat under mars, 2009

Svenska banker i allians mot barnpornografi

Mar 31, 2009 Inga kommentarer

Nyligen offentliggjorde Bankföreningen att en finansiell koalition bildats mot barnpornografi, som ett stöd av det arbete som ECPAT, Rikskriminalpolisen och Skandiabanken har ägnat sig åt sedan mitten av -08. Avsikten är att man ska göra det svårare, i bästa fall omöjligt, att genomföra betalningstransaktioner för barnpornografiskt material. Skandiabanken har varit först med att använda sig [...]

Läs mer

Träffa Barnombudsmannen

Mar 07, 2009 Inga kommentarer

Hur man får tid från de som är i faktisk position att göra hållbar, kännbar skillnad, är något som UNICEFs barnrättsinformatörer har pratat mycket om. Oavsett om man vill ha mer information, resurser eller bara vägledning så är det naturliga dilemmat med många makthavare och frontpersoner att deras tid och utrymme är begränsat. Ens om [...]

Läs mer