Arkiverat under februari, 2009

Barnkonventionen 20 år

Feb 22, 2009 Inga kommentarer

I år firar FN:s konvention om barnets rättigheter 20 år. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och är idag formellt bekräftad av nästan alla världens stater. Dess fyra grundpelare är att alla barn har samma rättigheter, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut, att alla barn har rätt till liv och utveckling samt att [...]

Läs mer