12/3 -08 Poäng med barnkonvention

Mar 12, 2008 Inga kommentarer av

Igår fick jag frågan: ”Vad svarar du ifall en elev undrar vad poängen är med en barnkonvention som inte efterlevs?”.
Jag visste inte. För att kunna tro på barnkonventionen behöver jag veta att jag för egen motor kan argumentera för poängen med den, bortom symbolvärdet med en konvention, eller utbildningsvärdet i att prata om den.
Listan nedan är med andra ord inte nödvändigtvis organisationens ståndpunkter i frågan, utan bara mitt eget resonemang. Det här är mina skäl till varför Barnkonventionen är viktigt, trots att rättigheterna i den ibland kränks:

  • Att barnkonventionen finns gör att den kan hänvisas till i juridiska sammanhang. På så sätt kan ett utsatt barn få den lagliga rätten på sin sida i ex. en rättegång.
  • Om man gör världens befolkning, och i synnerhet dess barn, mer kunniga om att barnkonventionen finns och vad den innehåller, blir det lättare för unga att inte bara inse sin rätt, men även kräva den. Barnkonventionen är den tyngsta referensen när man pratar om barnarätt. Vad man ska göra är således inte att upplösa barnkonventionen för att den inte alltid har den effekt den borde, utan medvetandegöra människor så att den kan nå den effekten.
  • Det stämmer att barnkonventionen negligeras på många sätt och i många länder, något som ex. UNICEF arbetar enträget med att förändra. Men det är samtidigt mängder av barn och unga som har fått bättre levnadsförhållanden som ett direkt resultat av att barnens rättigheter uppmärksammats i en egen konvention. De rättigheterna behöver fortsätta att uppmärksammas i alla tillgripliga forum, för segt och sakta gör de bevisligen avgörande skillnader.

När frågan kom om ifall kvinnor skulle få rösträtt eller ej – en diskussion som inte ägde rum förrän 1921, knappt en livstid sedan – använde oppositionen argument som ”kvinnor är inte intresserade nog”, ”kvinnor har inte kunskap nog” och ”de är inte tillräckligt utrustade att anförtros så mycket makt.” Samma argument anges nu för att underminera barns betydelse och inflytande. För all del hade förtryckarna rätt på en punkt: många kvinnor hade inte kunskapen och många barn har den inte idag. Men att säga att det vittnar om inkompetens och inte att kunskap har förnekats en, är en avgörande del av själva förtrycket.

Visst måste man framställa det här på ett nedkortat och lättbegripligt sätt om man talar till trettonåringar som har fullt upp med allt som pågår och inte pågår i deras vardagliga liv. Men frågan om huruvida barnkonventionen har någon poäng eller ej behöver inte vara svårbesvarad.

Barnkonventionen, Barns rättigheter

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.