9/5 -08 Utbildningshelg

Maj 09, 2008 Inga kommentarer av

Hela helgen har jag, förutom att skriva på min gamla blogg om ord, spenderat på UNICEFs huvudkontor där jag och tjugotalet andra unga har drillats i barnkonventionen för att bli barnrättsinformatörer.
Det är svårt att uttrycka sig om orättvisor, både skriftligt och verbalt, av många skäl. Det tyngst vägande är att det är så sagt redan. Vi har hört allt förr och känner mer än väl till att tusentals barn dör av svält och sjukdom varje vecka. Den stora frågan tycks inte riktigt vara vilket steg man tar därifrån, utan om man tar ett steg därifrån för första början. Ett annat dilemma med att uttrycka sig om orättvisor är att det kan vara svårt att hitta nya formuleringar på problemet.

Vad gäller UNICEF så arbetar organisationen på uppdrag av FN och finns i 190 länder.
1979 menades det från Polen: De mänskliga rättigheterna räcker inte, vi behöver en konvention som tar specifik hänsyn till barnen. (En konvention är en uppsättning regler som ett flertal länder har kommit överens om och undertecknat, till skillnad från en deklaration som i praktiken bara är riktlinjer.) Det tog tio år att utforma barnkonventionen, men nu har alla länder skrivit under den och dess 54 artiklar. Alla länder utom Somalia och USA. Jag tänker inte ännu fråga mig vad det beror på, men varför ca 98% av anställda på frivilligorganisationer är kvinnor är knivigare att inte uttrycka skepsis mot. I statistik vad gäller krig och våldsbrott är siffrorna liknande, men där är det männen som är i massiv majoritet.
I min tillvaro finns strålande män, med pappa i täten. Men hur ska jag hindra mig själv från att inte uppleva ett mönster i fråga om vilka som bygger och vilka som river?

Visst finns det stoff att glädjas åt också, när man vänt bort blicken från könsfördelningar. I organisationsvärlden tycks en guldåder löpa. Något som har med solidaritet och kommunikation att göra. Jag vill lära mig mer, få vara med.

Till dess pratar jag vidare med de manliga förebilder mitt liv är kantat av, dansar vidare med dem, lyssnar och inspireras av dem, tacksam över den tunga, tunga motvikt de utgör.

Organisationsarbete, Ungas situation i världen, UNICEF

Johanna Wester föreläser om ungas rättigheter och leder Din Rätt, ett projekt mot diskriminering, hos regeringsinitiativet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.